Hallgatói Szolgáltató Központ

BKMKH Növényvédelmi hatósági feladatok ellátása határozatlan idejű munkakör

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Növényvédelmi hatósági feladatok ellátására

kollégát keres

 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)

Ellátandó feladatok:

A BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó növényvédelmi, növényegészségügyi hatósági feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása.

Az álláshelyen ellátandó főbb tevékenységi körök:

Illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben, továbbá egyéb ágazati-szakmai jogszabályokban megállapított hatáskörök alapján végrehajtandó feladatokat. Főbb tevékenységek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott növényvédelmi, növényegészségügyi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • legalább B kategóriás vezetői engedély,
 • Felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • növényorvosi vagy növényvédelmi szakmérnök képzettség, illetve egyetemi szintű képzésben, növényvédelmi szakirányon szerzett végzettség vagy kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki végzettség,
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés,
 • igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,
 • együttműködési-, konfliktuskezelési képesség,
 • hivatástudat, pontosság,
 • szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően 2021. szeptember 15. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pozsonyi Gabriella, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály osztályvezetője ad, a 76/795-681-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton: https://bkmkh.karrierportal.hu/allasok

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.