Hallgatói Szolgáltató Központ

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

DPR az egykori Szolnoki Főiskolán

 

21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán (2016. július 1-jétől, a Kecskeméti Főiskolával történt integrációt követően a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kara) pályázati projekt keretében megvalósuló pályakövetési vizsgálatok célja „a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése". 

A komplex, összefüggő elemekből álló vizsgálatnak három részvizsgálatot foglal magába. 

A három részvizsgálat kialakításánál kiemelten fontos szempont, hogy olyan szintű koherenciában álljanak egymással, ami nem csupán lehetővé teszi, hanem egyenesen magától értetődőnek tekinti az egyes részvizsgálati eredmények összehasonlíthatóságát, összefüggő elemezhetőségét. Emellett - szintén a központi specifikációval összhangban - nagyon fontos szempont, hogy az első két részvizsgálat esetében a kérdőívek úgy kerülnek kialakításra, hogy az egyes intézményi vizsgálatok eredményei összevethetőek legyenek az országos DPR vizsgálatok, illetve képzésterületenként más intézményi vizsgálatok eredményeivel.

Az első két részvizsgálat esetében a kiküldendő kérdőívek minden esetben legalább három egymástól elkülönülő kérdőív blokkból állnak:

  • országos blokk: minden intézményben ugyanazon kérdések szerepelnek benne, a kérdéssort az Educatio Kht. állítja össze a TÁMOP 4.1.3. kiemelt projekt keretében;
  • közös intézményi blokk: az intézmények minden karán/fakultásán lekérdezésre kerülő kérdéssor;
  • kar-képzési területi blokk: több karral rendelkező intézményen belül eltérő, de az adott képzési területhez tartozó karokkal megegyező kérdéssor. Ez a kérdőív blokk a TÁMOP 4.1.3. kiemelt projekt keretében az Educatio Kht. által, képzési területi alapon szerveződő szakmai együttműködés keretében kerül kidolgozásra.

Vizsgálat egy évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében

Minden, adott évben diplomát szerző összes hallgató körében egy évvel a végzés után kérdőíves vizsgálatot végzünk. A kutatás érdemi információt szolgáltat arról, hogy a lekérdezettek milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeztek, milyenek voltak első tapasztalataik a munka világában, illetve - amennyiben nem dolgoznak, s ez nem is céljuk - milyen egyéb tevékenységek terén aktívak (továbbtanulnak, nyelvi ismereteiket bővítik stb.).

Vizsgálat három-öt évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében

A vizsgálat célja:
Az évente diplomát szerző összes hallgató körében 3 és 5 évvel a végzés éve után követéses vizsgálatot végzünk. A kutatás érdemi információt szolgáltat arról, hogy a lekérdezettek milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeznek, milyen volt integrációjuk a munka világába. Tekintettel arra, hogy három évvel a diplomaszerzést követően már meglehetősen tisztán látszik, hogy adott végzett diplomája, képzettsége hogyan hasznosult, illetve mennyi idő elég a sikeres munkaerő-piaci integrációhoz, kiemelten fontos céljának tartja az intézmény, hogy ezek a vizsgálatok minél sikeresebbek legyenek.

Vizsgálat az utolsó három évben végzettek körében

Az intézményben diplomát szerző hallgatók körében legalább háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves vizsgálatot végzünk. Ennek célja, hogy az intézmény átfogó, több évfolyamra kiterjedő, az on-line vizsgálatoknál sokkal részletesebb visszajelzést kapjon a diplomát szerzettektől. A vizsgálat az on-line kutatások egyfajta kontrolljaként is szolgál.