Hallgatói Szolgáltató Központ

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.


A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik.

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.


Az MKÖ Program várható időtartama: 2019. március 1. – 2019. december 31.


Pályázati feltételek:
 a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább
B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati
jogviszony nem áll fenn.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.


A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
 Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami
vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami
szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi
alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban
nem állhat.
 Az ösztöndíjas jogviszonyt a Kttv. 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet szabályozza.


Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését
követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést
megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.


Az ösztöndíj összege: hazai programszakaszra havi 250.000,- Ft adómentes jövedelem


Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi
szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.


A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon az alábbi
dokumentumok feltöltésével lehet:
 magyar nyelvű önéletrajz (az ajánlott minta az oldalról letölthető),
formátum: .doc, .docx, .pdf;
 a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve
hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél),
formátum: .doc, .docx, .pdf;
 nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db
formátum: .doc, .docx, .pdf.


Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a
pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs
lehetőség!


Pályázati időszak: 2018. december 14. – 2019. január 21.


A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 21. (hétfő) 24:00 óra


A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:
A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási
eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója az MKÖ Programmal
kapcsolatos tájékozottságot mérő feladatsor kitöltését foglalja magában, amelyre a pályázatok formai
szűrését követően kerül sor.


Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a, de
maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, amely strukturált interjúból,
motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű elbeszélgetésből áll, mely a jelentkező által
választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik.


A szóbeli fordulón történő megfeleléshez a jelentkező által választott idegen nyelven történő
elbeszélgetésen a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2 szintjének elérése szükséges.


A Miniszterelnökség szükség esetén harmadik fordulós meghallgatást tarthat.


Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók
személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.


A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2019. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.


A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő


A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. február 15.


Kapcsolat és további információ:
Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály
Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:
www.mkop.hu
www.osztondijprogram.kormany.hu