Hallgatói Szolgáltató Központ

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az Osztojkán Béla Szakkollégium 2012-ben megfogalmazott céljai és működésének alapelvei

Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiához is illeszkedő célok:

 • a mélyszegénységben élő, különösen a roma hallgatók felzárkózását elősegítő elvileg megalapozott, átfogó, távlatos és gyakorlatias programok nyújtása;
 • a felzárkózás érdekében a szakkollégisták számára egyéni fejlesztési tervek készítése;
 • az egyéni fejlesztési tervek keretében összehangolt fejlesztési programok, ugyanakkor differenciált támogatási rendszerek alkalmazása;
 • a befogadást, az integrációt és az esélyegyenlőséget hatékonyan előmozdító tevékenységek támogatása;
 • a roma szakkollégisták számára a felsőoktatási karrier és a munkaerőpiacra való belépés támogatása;
 • a helyi roma közösségekkel való kapcsolatfelvétel és –tartás, a közösségek és az egyének aktivitásának előmozdítása, a személyes részvétel fontosságának hangsúlyozása.

Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án kötött Keretmegállapodáshoz illeszkedő céljai:

 • a roma szakkollégisták életkörülményeinek javítása és társadalmi beilleszkedésének elősegítése;
 • a romákat befogadó, diszkriminációmentes közérdek megteremtésének támogatása;
 • a roma szakkollégisták széleskörű tájékoztatása az állampolgári jogok és kötelezettségek, a jogrendszer és a közigazgatás működése tekintetében;
 • a foglalkoztatás bővítése, az oktatás színvonalának emelése érdekében a roma szakkollégisták életkörülményeinek javítását célzó fejlesztési programok, ösztöndíjprogramok megvalósítása;
 • az oktatási, a szakképzési, a felsőoktatási, a felnőttképzési lehetőségek minőségének javítása, kiterjesztése érdekében a roma közösségek megkeresése és bevonása a szakkollégiumi tevékenységbe;
 • a lakhatási feltételek javítása a szakkollégium kollégiumi férőhelyeinek biztosítás által.

Működésének alapelvei:

 • aktív tagságát a Gazdálkodási Kar, az egykori Szolnoki Főiskola hallgatóinak önszerveződő közössége alkotja, tagjai széles körű autonómiával rendelkeznek a Szakkollégium működtetése területén;
 • a Szakkollégium kiterjedt hallgatói önkormányzattal rendelkezik, amely szoros kapcsolatban áll az intézmény Hallgatói Önkormányzatával és a Bethlen István Szakkollégiummal;
 • a szakkollégisták számára a Gazdálkodási Kar (az egykori Szolnoki Fpiskola) Kollégiuma biztosítja az együttlakás lehetőségét, amelynek kihasználásáról a Szakkollégium aktív tagjai döntenek;
 • a Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet tagjai humán, szociális és szakmai fejlődésére, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében teljes körű kompetenciafejlesztésükre, valamint a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének előmozdítása érdekében a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelésére;
 • a szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalon végzett munka áll, amely elősegíti a hátrányos helyzetű roma hallgatók felzárkóztatását és tehetségük kibontakoztatását.