Hallgatói Szolgáltató Központ

Tanévnyitó

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Köszöntjük elsőéves hallgatóinkat! 

Találkozunk a regisztrációs héten.


 

Ünnepi szenátusi üléssel vette kezdetét a 2019-es tanév szeptember 2-án, hétfőn a Neumann János Egyetemen. Itt fogadták kézfogással hallgatóvá Dr. Fülöp Tamás rektor és a kari dékánok a 2019/2020-as tanévre felvett gólyákat.

Ahogy az az ünnepségen elhangzott, ebben a tanévben összesen 1360 hallgató nyert felvételt az egyetemre. A GAMF Műszaki és Informatikai Karon 799-en, a Gazdaságtudományi Karon 241-en, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 94-en, a Pedagógusképző Karon pedig 226-an kezdik meg tanulmányaikat.

Az ünnepi szenátusi ülésen részt vett Dr. Fülöp Tamás rektor, Dr. Pázmándi Kinga, a Gazdaságtudományi Kar, Dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Dr. Palkovics András, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar és Dr. Rigó Róbert, a Pedagógusképző Kar dékánjai. Az eseményen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere, Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke valamint az Egyetem intézményi, vállalti partnerei és a Kecskeméti, Szolnoki illetve Ceglédi Tankerületi Központ képviselői.

A leendő első éves hallgatókat és a vendégeket Dr. Fülöp Tamás rektor köszöntötte. Az ünnepi beszédet követően tették le fogadalmukat az elsőévesek.

A Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen Prof. Dr. Belina Károly Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Dr. Fülöp Tamás rektortól.

Kiváló pedagógus munkáját megköszönve az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri elismerést, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár részére. Belina Károly 1949. december 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban végezte Budapesten. 1974-ben szerzett vegyészmérnök oklevelet a BME-n. 1980-ban szerzett műszaki doktori címet. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett hőálló polimerek témakörében. 2005-ben habilitált anyagtudományok és technológiák szakterületen. 2007-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. Szakmai életútját meghatározóan a felsőoktatás szolgálata jelentette: 2001-től a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszéken vállalt tanszékvezetői szerepet. 2005-2007 között a Főiskola tudományos rektorhelyettese, majd 2008-tól 2014-ig a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának dékánja volt. Tanszékvezetőként és dékánként is kiemelt hangsúlyt fektetett a mérnökképzés fejlesztéséért. Számos hazai felsőoktatási intézményben vállalt vendégelőadói szerepet illetve részt vett a doktori iskolák munkájában. Tudományos munkáját számos publikáció fémjelzi: összesen 275 tudományos közleménye jelent meg, ebből 20 nemzetközi folyóiratcikk. Tevékenységét számos tudományos és közéleti díjjal tüntették ki: Legutóbb 2014 – ben Bács-Kiskun Megye Príma Díjban részesült.

Gratulálunk a díjazottnak! Sok sikert kívánunk hallgatóinknak!